PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

IMG_3396.jpg

KOLOREM CZERWONYM zaznaczono zajęcia, które odbywają się w sali na ul.Łopuskiego 19A

KOLOREM NIEBIESKIM zaznaczono zajęcia, które odbywają się w sali RCK na ul.Solnej 1 

ZAJĘCIA PIERWSZY TANIEC SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE I WPISYWANE W OSOBNY GRAFIK!

AKADEMIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PLANIE