PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

KOLOREM CZERWONYM zaznaczono zajęcia, które odbywają się w sali na ul.Łopuskiego 19A

KOLOREM NIEBIESKIM zaznaczono zajęcia, które odbywają się w sali RCK na ul.Solnej 1 

ZAJĘCIA PIERWSZY TANIEC SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE I WPISYWANE W OSOBNY GRAFIK!

AKADEMIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PLANIE

© 2019 International Dance Academy  // strona by Technicolor Yawn

  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona