top of page

PLAN ZAJĘĆ 2021/2022

Zrzut ekranu 2021-08-10 o 22.56.34.png

KOLOREM CZERWONYM zaznaczono zajęcia, które odbywają się w sali na ul.Łopuskiego 19A

KOLOREM NIEBIESKIM zaznaczono zajęcia, które odbywają się w sali RCK na ul.Solnej 1 

ZAJĘCIA PIERWSZY TANIEC SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE I WPISYWANE W OSOBNY GRAFIK!

AKADEMIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PLANIE

bottom of page