Opłaty

DLA UCZNIÓW:

gr. ‚O’- 150 zł/mieś.  (2h w tygodniu)  ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 700/700 PLN= 1400 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1300 PLN*

gr. ‚K1’  - 150 zł/mieś. (2h w tygodniu)  ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 700/700 PLN= 1400 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1300 PLN*

gr. ,K2'- 175 zł/mieś. (2h w tygodniu)  ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 825/825 PLN= 1650 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1500 PLN*

gr. ‚WD’- 175 zł/mieś. (2h w tygodniu) ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 825/825 PLN= 1650 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1500 PLN*

gr. ‚WM’ - 175 zł/mieś. (3h w tygodniu) ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 825/825 PLN= 1650 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1500 PLN*

gr. ‚Masterclass’ - 350 zł/mieś. (4,5h w tygodniu) ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 1650/1650 PLN= 3300 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 3000 PLN*

DLA UCZESTNIKÓW:

‚K-DR’ - 35 zł/godz. od osoby za zajęcia

‚B-KS’ - 20 zł/godz.  od osoby za zajęcia

‚PT’ - 80 zł/godz  para za zajęcia

Wpłaty należy dokonywać na następujący numer konta:

26 1240 6508 1111 0000 5410 5658

WPISYWANIE W TYTULE PRZELEWU IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ MIESIĄCA, ZA KTÓRY DOKONUJEMY WPŁATY JEST KONIECZNE!!! (np; Joasia Kowalska/styczeń)

* w przypadku płatności co miesiąc opłata musi być dokonana do 5go dnia każdego miesiąca. W przypadku 2 rat z góry za semestr opłata musi być dokonana do 5 września (I raty) oraz do 30 stycznia (II raty). W przypadku płatności za cały rok - do 5 września.

Nieuregulowane płatności miesięczne, półroczne, roczne uniemożliwiają udział w zajęciach.