top of page

Opłaty

DLA UCZNIÓW:

gr. ‚O’- 175 zł/mieś.  (1,5h w tygodniu)  

gr. ‚K1’  - 250 zł/mieś. (2h w tygodniu)  

gr. ,K2'- 200 zł/mieś. (2h w tygodniu)  

gr. ,K3'- 250 zł/mieś. (2,5h w tygodniu)  

gr. ‚WM’ - 300 zł/mieś. (4h w tygodniu) 

gr. ‚Masterclass’ - 400 zł/mieś. (7 h w tygodniu) 

gr. ,K-DR'- (t.klasyczny dorośli) - 200 zł/mieś. (1h w tygodniu)

DLA UCZESTNIKÓW:

‚K-DR’ - 50 zł/godz. od osoby za zajęcia

‚B-KS’ - 50 zł/godz.  od osoby za zajęcia

‚PT’ (Pierwszy Taniec) - 80 zł/godz. para za zajęcia

Wpłaty należy dokonywać na następujący numer konta:

26 1240 6508 1111 0000 5410 5658

WPISYWANIE W TYTULE PRZELEWU IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ MIESIĄCA, ZA KTÓRY DOKONUJEMY WPŁATY JEST KONIECZNE!!! (np; Joasia Kowalska/styczeń)

* w przypadku płatności co miesiąc opłata musi być dokonana do 7go dnia każdego miesiąca. 

Nieuregulowane płatności miesięczne uniemożliwiają udział w zajęciach.

bottom of page