Opłaty

DLA UCZNIÓW:

gr. ‚O’- 170 zł/mieś.  (2h w tygodniu)  ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 800/800 PLN= 1600 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1500 PLN*

gr. ‚K1’  - 170 zł/mieś. (2h w tygodniu)  ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 800/800 PLN= 1600 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1500 PLN*

gr. ,K2'- 170 zł/mieś. (2h w tygodniu)  ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 800/800 PLN= 1600 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1500 PLN*

gr. ,K3'- 195 zł/mieś. (2,5h w tygodniu)  ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 925/925 PLN= 1850 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1750 PLN*

gr. ‚WD’- 175 zł/mieś. (2h w tygodniu) ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 825/825 PLN= 1650 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1500 PLN*

gr. ‚WM’ - 200 zł/mieś. (4h w tygodniu) ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 950/950 PLN= 1900 PLN   /   OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 1800 PLN*

gr. ‚Masterclass’ - 370 zł/mieś. (7 h w tygodniu) ROZŁOŻONE NA 2 RATY: 1750/1750 PLN= 3500 PLN / OPŁATA ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 3250 PLN*

DLA UCZESTNIKÓW:

‚K-DR’ - 35 zł/godz. od osoby za zajęcia

‚B-KS’ - 20 zł/godz.  od osoby za zajęcia

‚PT’ - 80 zł/godz  para za zajęcia

Wpłaty należy dokonywać na następujący numer konta:

26 1240 6508 1111 0000 5410 5658

WPISYWANIE W TYTULE PRZELEWU IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ MIESIĄCA, ZA KTÓRY DOKONUJEMY WPŁATY JEST KONIECZNE!!! (np; Joasia Kowalska/styczeń)

* w przypadku płatności co miesiąc opłata musi być dokonana do 7go dnia każdego miesiąca. W przypadku 2 rat z góry za semestr opłata musi być dokonana do 7 września (I raty) oraz do 30 stycznia (II raty). W przypadku płatności za cały rok - do 7 września.

Nieuregulowane płatności miesięczne, półroczne, roczne uniemożliwiają udział w zajęciach.